REGISTER NEPREMIČNIN

 

Uporabniška navodila - modul DOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.01.17

 

Ljubljana, 4.4.2014

PRAVICA UPORABE, AVTORSKE PRAVICE IN JAMSTVO

Programski produkt je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah ter z zakonom o zaščiti intelektualne lastnine in ustreznimi pogodbami. Pravico do uporabe programskega produkta lahko pridobi uporabnik z licenco.

Pravice uporabe

Z nakupom programskega produkta ste pridobili pravico do namestitve in uporabe na posamičnem računalniku ali na mrežnem strežniku lokalne računalniške mreže, če je tako določeno v pogodbi. Pravica uporabe velja le za število uporabnikov, določenih s pogodbo. Pravice za uporabo programskega produkta ne smete deliti ali sočasno uporabljati na različnih računalnikih.

Programski produkt ima licenco kot produkt v celoti. Posameznih modulov ne smete ločiti in jih uporabljati v več kot enem računalniku. Prepovedan je reinženiring, razstavitve ali delitve programskega produkta.

Z nakupom programskega produkta ste se obvezali, da ga ne boste odtujevali, posojali ali dajali v zakup.

Avtorske pravice

Vse avtorske pravice za programski produkt, programsko in uporabniško dokumentacijo so last MAOP Računalniški inženiring. Z nakupom programskega produkta ste pridobili pravico uporabe, ne pa tudi lastninske pravice do programa ali medijev, na katerih je program dobavljen. Programski produkt je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah in določili pogodb.

S programskim produktom morate ravnati tako kot z vsakim drugim avtorskim izdelkom, z izjemo, da lahko naredite eno varnostno arhivsko kopijo. Tiskanega gradiva, ki je priloženo programskemu produktu, ni dovoljeno razmnoževati.

Jamstvo

MAOP Računalniški inženiring jamči, da bo nespremenjeni programski produkt v bistveni meri opravljal funkcije, ki so opisane v dokumentaciji, če se bo uporabljal na navedenem računalniku in operacijskem sistemu.

MAOP Računalniški inženiring pa ne jamči, da programski produkt ustreza kupčevim zahtevam, da bo deloval v kombinacijah, za katere se bo kupec morda odločil in da pri delovanju programskega produkta ne bo prišlo do prekinitev ali napak.

MAOP ne prevzema odgovornosti za nobeno posredno, naključno, posebno ali posledično škodo ali škodo zaradi dobička, prihodka, podatkov, ki bi jo utrpel kupec ali tretja stranka, bodisi v tožbi zaradi pogodbe ali kršenja pogodbe, tudi če je bil kupec ali tretja stranka o možnosti take škode obveščen. Odškodninska odgovornost MAOP Računalniški inženiring v nobenem primeru ne presega cene, ki jo je kupec plačal za pravico uporabe programskega produkta.

 

 

 

1.    UVOD

Za uspešno uporabo aplikacije je potrebno osnovno znanje dela z računalnikom. Za vse nejasnosti pa je priporočljiva uporaba funkcije Help.

 

Za pravilen videz in popolno funkcionalnost aplikacije, priporočamo uporabo le-te  v spletnem brskalniku Firefox 3 (ali višje) ali Internet Explorer 8 (ali višje). Pri uporabi Internet Explorer 11 je potrebno vklopiti družljivostni pogled (compatibility mode).

 

Poleg tega je za navigacijo po aplikaciji potrebna uporaba gumbov aplikacije, kot so: , ,  , ,  in ne gumbov v orodni vrstice brskalnika.

 

 

 

 

 

2.    Prijava v aplikacijo

Prijava v aplikacijo se izvede preko osnovne strani (http://e-prostor.gov.si/). Za prijavo potrebujete prejeto Kodo za spreminjanje podatkov in svojo EMŠO ali MŠ.

 

Najprej z velikimi črkami v prazno okence vpišete kodo za spreminjanje podatkov, varnostno kodo in izberete

Odprlo se vam bo novo okno kamor vnesete še svojo EMŠO ali MŠ in ponovno izberete

V primeru, da je oseba za katero želimo izvesti spremembo pokojna oseba, mladoletna oseba ali ukinjena pravna oseba, se nam prikaže maska, ki zahteva tako podatke lastnika za katerega delamo spremembo, kot tudi EMŠO ali MŠ osebe, ki želi izvesti spremembo.

 

 

Po vpisu EMŠO ali MŠ lastnika nepremičnine, moramo izbrati še njegov status in vpisati EMŠO ali MŠ predlagatelja spremembe. Za vstop v aplikacijo uporabimo gumb .

 

OPOMBA: Če EMŠO pokojne osebe ali MŠ ukinjene pravne osebe ne poznate, EMŠO oz. MŠ lastnika ne vpišete, morate pa označiti ustrezen status lastnika.

3.    Osnovna stran in navigacija

Ob vstopu v aplikacijo se prikažejo informacije o lastniku in osnovni meni oz. Uvodna stran. Na tej strani podatkov ni možno spreminjati.

 

 

Za pregled vseh nepremičnin, ki jih ima lastnik v lastni izberemo gumb Seznam nepremičnin ali kliknemo na zavihek Nepremičnine. V primeru daljšega seznama nepremičnin, lahko posamezno nepremičnino poiščemo z vnosom različnih iskalnih pogojev.

 

Če želimo izpisati obvestilo izberemo gumb .

 

Če želimo spreminjati podatke o parceli, stavbi ali delu stavbe, izberemo gumb . Aplikacija nam odpre novo okno z ustreznim Obrazcem za spreminjanje podatkov.

 

S klikom na gumb Prikaži pri parceli se izpiše obrazec z vsemi podatki o parceli.

Gumb Prikaži pri delu stavbe pa prikaže vse podatke o delu stavbe.

V samih obrazcih lahko spreminjamo le določene podatke. Podatki, ki jih lahko spremenijo le na Geodetski upravi Republike Slovenije, niso v okencu ali pa so zamegljeni in jih tako ne moremo spreminjati.

 

 

 

V polju vrednost nepremičnine je podana izračunana vrednost nepremičnine. Nepremičnina je lahko sestavljena iz različnih sestavin nepremičnine (parcela, del stavbe).

Vrednost je vpisana v prvo vrstico, kjer so podatki o prvi sestavini nepremičnine. Izračunana je za celotno nepremičnino z vsemi pripadajočimi sestavinami.

 

V Obrazcih kjer lahko spreminjamo podatke o parceli, stavbi in delu stavbe, so nam na voljo trije gumbi.

Z gumbom  izbrišemo vse vnesene spremembe, prikažejo pa se prvotni podatki.

Z gumbom   shranimo vse vnesene spremembe.

Z gumbom  se vrnemo na seznam nepremičnin, ki jih imamo v lasti, ne da bo shranili vnesene spremembe.